Hình thức thanh toán chủ yếu theo 2 hình thức là :

Chuyển khoản và Tiền Mặt hoặc quý khách hàng có thể đề cập,góp ý thêm những hình thức thanh toán khác trong quá trình làm việc giúp việc mua bán,trao đổi hàng hóa giữa hai bên tức bên mua và bên bán thuận,linh hoạt hơn.